Välkommen till Anna Bokhagen Juristbyrå (ABJB), en oberoende juristbyrå med klientens egna intressen i fokus. 
 
ABJB är en fullservicebyrå med affärsjuridisk inriktning och med särskild expertis inom rättsområdena avtalsrätt, skatterätt, bolagsrätt, skadeståndsrätt, arbetsrätt och olika förmögenhetsrättsliga discipliner såsom exempelvis fordringsrätt, utsökningsrätt samt kredit-och obeståndsrätt.
 
Byrån erbjuder privatpersoner såväl som juridiska personer- såsom exempelvis näringsidkare, organisationer, stat och kommun, bostadsrättsföreningar, stiftelser, konkursbon och dödsbon-kvalificerad juridisk rådgivning och biträde.  
 
ABJB är baserad i Stockholm, men hanterar ärenden i hela Sverige.
 
Inledande konsultation är kostnadsfri.

 

”I vår verksamhet strävar vi efter att erbjuda en professionell, noggrann och  från externa parter och intressenter, oberoende rådgivning, biträde och rättsutredning.”

-Anna Bokhagen, grundare och ägare av ABJB

Välkommen att kontakta oss, antingen genom kontaktformuläret  eller genom nedanstående kontaktuppgifter. Vänligen fyll i Era kontaktuppgifter och vad ärendet gäller så granskar vi Ert ärende  kostnadsfritt utan att Ni förbinder Er på något vis. Därefter återkommer vi med en bedömning av ärendet och ett kostnadsförslag och Ni kan då bestämma Er för om Ni vill gå vidare.

Alla uppgifter behandlas konfidentiellt och i enlighet med integritetspolicyn.

Oberoende Jurist

Oberoende rådgivning

oberoende biträde

oberoende rättsutredning

 

INDEPENDENT

Anna Bokhagen Juristbyrå

Adress: Box 41, 182 05 Djursholm

Telefon: 0700340121

E-post: info@abjb.se

Bankgiro: 5585-3931

Swish: 1232280493

Företagsinformation

Godkänd för F-skatt

Konsultförsäkring finns hos svenskt försäkringsbolag