Integritet- och sekretesspolicy

 

Anna Bokhagen Juristbyrå värnar om Er personliga integritet och att skydda alla de personuppgifter som byrån behandlar. Med personuppgift avses information som direkt eller indirekt kan hänföras till en identifierad eller identifierbar fysisk person, till exempel namn, adress, födelsedatum och personnummer. All Anna Bokhagen Juristbyrås behandling av personuppgifter sker i enlighet med rådande personuppgifstslagstiftning.

Besök på abjb.se kan ske utan att besökaren behöver lämna några personuppgifter eller acceptera cookies (kakor). Den som väljer att kontakta oss genom kontaktformuläret kan emellertid komma att lämna in personuppgifter. Anna Bokhagen Juristbyrå skyddar dessa personuppgifter från obehörig åtkomst och kommer aldrig att sälja, publicera eller lämna ut vare sig personuppgifter eller någon som helst annan information som lämnas på webbplatsen. Ni godkänner vår lagenliga behandling av Era personuppgifter genom att lämna Era uppgifter. Ni kan närsomhelst få tillgång till och begära rättelse av Era personuppgifter. Notera att en begränsning eller radering av personuppgifter  kan innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden. 

Integritetsskyddsmyndigheten är den myndighet som bedriver tillsyn för att säkerställa att människors grundläggande fri-och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Gå gärna in och läs mer på https://www.imy.se

Copyright©Anna Bokhagen Juristbyrå, 2022 | Designed by Anna Bokhagen

 

Anna Bokhagen Juristbyrå

Telefon: 0700340121

E-post: info@abjb.se

Bankgiro: 5585-3931

Swish: 1232280493

Företagsinformation

Godkänd för F-skatt

Konsultförsäkring finns hos svenskt försäkringsbolag