SKATTERÄTT

 

Anna Bokhagen Juristbyrå biträder, genomför rättsutredningar, och tillhandahåller skräddarsydd rådgivning för företag och privatpersoner med olika former av skatterättsliga spörsmål. Det kan handla om allt ifrån att Ni har fått ett betungande beslut från Skatteverket till att Ni behöver hjälp med att skatteoptimera företagets verksamhet.

 

Allmänt om rättsområdet skatterätt

Skatterätt är det rättsområde som reglerar den offentliga sektorns beskattning av fysiska (privatpersoner) och juridiska personer.  

Inom skatterätten regleras till exempel inkomstskatt, mervärdesskatt (moms), fastighetsskatt, punktskatter (till exempel bränsle, alkohol och tobak), arbetsgivaravgifter och  sociala avgifter. 

 
”Ingen skatt utan lag”

Skatt kan endast tas ut med stöd av lag då beskattning innebär en betungande förpliktelse. Denna så kallade legalitetsprincip är helt avgörande ur  rättssäkerhetssynpunkt då den skattskyldige måste kunna förutse de rättsliga konsekvenserna av sitt handlande. Varje år tillkommer nya lagar och Sveriges medlemskap i EU påverkar den svenska lagstiftningen. 

Beskattningens utformning och genomförande bygger också på andra vetenskaper såsom företagsekonomi och nationalekonomi.  Det innebär att skatter måste diskuteras i perspektiv av andra vetenskapsdiscipliners utgångspunkter. Skatterätt omfattar en stor mängd frågor inom såväl beskattning som taxering och ekonomiska redovisningsregler.

 

Skatteprocessen

Ett skattemål inleds med ett beslut av Skatteverket. Det är vanligt att man  funderar på att anlita en skattejurist första gången  man får ett skattebeslut som man vill överklaga, eller ett förslag till ett beslut som man vill yttra sig över.

Att driva en skatteprocess förutsätter både goda kunskaper om de materiella skattereglerna och erfarenhet av förfarandereglerna. Det är fråga om en förvaltningsrättslig process i Skatteverket, förvaltningsrätten och kammarrätten med särskilda bestämmelser i bland annat skatteförfarandelagen.  

 

Välkommen att kontakta oss genom nedanstående kontaktformulär. 

Alla uppgifter behandlas konfidentiellt och i enlighet med integritetspolicyn.

 

Annas kontaktformulär

Anna Bokhagen Juristbyrå

Adress: Box 952, 114 79 Stockholm

Telefon: 0700340121

E-post: info@abjb.se

Bankgiro: 5585-3931

Swish: 1232280493

Godkänd för F-skatt