Fastighetsrätt

 

 

ABJB – Er oberoende expert inom fastighetsrätt

Har Ni ett fastighetsrättsligt problem och snabbt behöver komma i kontakt med en fastighetsjurist?

Kontakta ABJB nu r en inledande gratis konsultation.

 

 

Allmänt om rättsområdet fastighetsrätt

 

Fast egendom indelas i fastigheter i enlighet med  jordabalken.

Fastighetsrätt är det rättsområde som handlar om regler som rör fast egendom och dess indelning, bildande, ägande, nyttjande (användning), men även överlåtelser och upplåtelser av fastighet.

Den  allmänna fastighetsrätten behandlar ofta överenskommelser och avtal mellan fastighetsägare och hyresgäster eller köpare och säljare. Inom den speciella fastighetsrätten kan även staten, kommuner och andra rättighetsinnehavare vara inblandade.

Fastighetsaffärer involverar i regel stora ekonomiska värden och ägandet av en fastighet och överlåtelse av fastigheter kan därför ofta leda till tvister.

 

Kontakta oss

 

Anna Bokhagen Juristbyrå biträder, genomför rättsutredningar, och tillhandahåller skräddarsydd rådgivning för företag och privatpersoner med olika former av fastighetsrättsliga spörsmål. Det kan handla om allt ifrån tvister som avser ägandet av en fastighet, till exempel bättre rätt till fastighet, dold samäganderätt och överlåtelse av fastighet, till tvist kring fel i fastighet och tvist om fastighetsköps giltighet.

ABJB bistår även med juridisk hjälp vid föreningstvister och medling mellan medlemmarna.

ABJB hjälper Er även med att upprätta olika former av avtal, till exempel:

  • Köpeavtal

  • Gåvoavtal

  • Bytesavtal

  • Nyttjanderättsavtal (t.ex. vid bostadsrätt, hyresrätt arrenderätt, tomträtt och servitut)

  • Entreprenadavtal

 

 

Välkommen att kontakta oss genom nedanstående kontaktformulär. Vänligen fyll i Era kontaktuppgifter och vad ärendet gäller så granskar vår fastighetsjurist Ert ärende helt kostnadsfritt utan att Ni förbinder Er på något vis. Därefter återkommer vi inom kort med en bedömning av ärendet och ett kostnadsförslag och Ni kan i lugn och ro bestämma Er för om Ni vill att vi går vidare med Ert ärende. 

Alla uppgifter behandlas konfidentiellt och i enlighet med integritetspolicyn.

Anna Bokhagen Juristbyrå

Adress: Box 41, 182 05 Djursholm

Telefon: 0700340121

E-post: info@abjb.se

Bankgiro: 5585-3931

Swish: 1232280493

Företagsinformation

Godkänd för F-skatt

Konsultförsäkring finns hos svenskt försäkringsbolag